Förslag till styrelse och övriga funktionärer för Yngsjöstrands    Samfällighetsförening fr o m 2016-07-10

 

      

 

       Styrelse

Omval Ledamot Bo Hildingsson              044-231303 0705-319116

       Ledamot Christina Håhus                         0709-664225 

       Ledamot Bengt Ring                  044-232950 0705-232924

Omval Ledamot Lisbeth Skottke                          0708-964475

Omval Ledamot Rolf Olsson                  044-231178  0768-357443

 

Omval av ordförande på ett år Bo Hildingsson           

 

       Ersättare

Omval Peter Löfqvist                         0413-24061 0705-116565

Omval Errol Wiberg                          044-232342

Omval Peter Nygren                                     0702-980704 

   

       Revisorer

Omval Anders Isacsson                      044-231390 044-120903

Omval Anders Erlandsson                    044-232272 08-7921751

 

       Revisorsersättare

Omval Ingvar Bruhn                          040-914911 0702-154232

Omval Nils Åke Jönsson                     044-232571 046-257978

 

       Valberedning

       Bertil Svensson                       044-232043  0706-719900                Anders Bergström                                    0730-569589