Förslag till styrelse och övriga funktionärer för

Yngsjöstrands    Samfällighetsförening fr o m 2016-07-10

 

             

 

              Styrelse

Omval   Ledamot Bo Hildingsson                               044-231303  0705-319116

              Ledamot Christina Håhus                                                     0709-664225   

              Ledamot Bengt Ring                                       044-232950  0705-232924

Omval   Ledamot Lisbeth Skottke                                                       0708-964475

Omval   Ledamot Rolf Olsson                                      044-231178  0768-357443

 

Omval av ordförande på ett år Bo Hildingsson       

 

              Ersättare

Omval   Peter Löfqvist                                                   0413-24061  0705-116565

Omval   Errol Wiberg                                                     044-232342 

Omval   Peter Nygren                                                                            0702-980704   

      

              Revisorer

Omval   Anders Isacsson                                              044-231390  044-120903

Omval   Anders Erlandsson                                         044-232272  08-7921751

 

              Revisorsersättare

Omval   Ingvar Bruhn                                                    040-914911  0702-154232

Omval   Nils Åke Jönsson                                            044-232571  046-257978

 

 

 

Valberedningen har utgjorts av:

 

              Bertil Svensson                                               044-232043  0706-719900                          

              Anders Bergström                                                                   0730-569589