Förslag till styrelse och övriga funktionärer

för Yngsjöstrands    Samfällighetsförening

 

fr o m 2015-07-12

       

        Styrelse

 

 

            Ledamot  Bo Hildingsson                          

 

Nyval      Ledamot  Christina Håhus                                             

 

Omval     Ledamot  Bengt Ring                                

 

              Ledamot  Lisbeth Skottke                                            

 

              Ledamot  Rolf Olsson                               

 

Omval     Ordförande på ett år:  Bo Hildingsson     

 

              Ersättare

 

Nyval      Peter Löfqvist                                          

 

Omval     Errol Wiberg                                                              

 

Omval     Peter Nygren                                                                           

      

              Revisorer

 

Omval     Anders Isacsson                                    

Omval     Anders Erlandsson                                

 

              Revisorsersättare

 

Omval     Ingvar Bruhn                                          

Omval     Nils Åke Jönsson                                   

 

           

 

 

Valberedning har varit:

           

                                    Anders Bergström och Bertil Svensson