Yngsjöstrands Samfällighetsförening

          www.yngsjostrand.se - www.yngsjostrand.com - www.yngsjöstrand.se

                                          STYRELSE 2014

                                              ÅRSSTÄMMA 2014

                      Vädret                    Nederbörd idag                 Åska     

                        Maila synpunkter, förslag och ideer till styrelsen på adressen:

                                                   styrelsen@yngsjostrand.se       

              Yngsjöhallen vinterstängd    

           Info     Stängd 17/11 - 15/3  Öppnar 16/3 2015    Info

               

            Vårstädardagen blir den 16 maj

         Missa inte denna trevliga begivenhet!

  

 

 

 

INFORMATION

VA-projektet

Bredband  

 - - - - - - 

 KARTA

  - - - - -       

 BRA TIPS I TRAKTEN

yngsjo.weebly.com

www.alarouten.se

www.anglanejden.se

  - - - - -

Affärer  Restauranger Kultur  

      ---

NYHETSTIPSA OSS    

info@yngsjostrand.se         ----

Kustplan m.m.     

"Det växer längs kusten"       ( Kustplanen )

"Samråds-   redogörelse" 

( Remissvar ) 

"Fördel Yngsjö"   ( Yngsjövisionen )

  *  *  *  *

       - -

DIGITAL-TV

Det gamla analoga TV-nätet är stängt. Det digitala har tagit över helt.   Vad innebär det i Yngsjö?

Har du mycket störningar i bilden? Har du en gammal antenn? Byt den!

Viktigt är också att byta kabeln. Gamla kablar dämpar signalen mycket.

Bor du inne bland träd är det bäst med en s.k. gallerantenn, eller "flugsmälla".  Dom påverkas minst av trädens rörelser.

Beroende på hur du bor (hindrande skog ex vis) kan det var lämpligt att rikta antennen antingen mot Hörby eller Karlshamn. Men kanalutbudet kan påverkas lite.  T ex sänder Sydnytt ibland Blekingenyheter

Vi kan också berätta att det finns  danska digitala kanaler  som sänds från Bornholm.  Det är DR1,  DR2,  och danska TV2

Men det hänger på antennen!! 

         *****

25 februari

 

Hemsidan måste göras om

Vårt web-hotell som hyser vår hemsida byter teknik.

Därför måste sidan göras om vilket kräver en del arbete.

Därför kan det bli lite klent med uppdateringar närmaste tiden.

 

 

24 februari  2015

 

Samrådmöte om  Taggen

Vindkraftparken Taggen som skall byggas i havet

utanför Åhus - Yngsjö har redan beviljats, men nu

önskar projektet förändra storleken på verken.

Därför kallas till samrådsmöte i Åhus den 3 mars

Plats: Åhusgården   Tid: kl 18.00

    

                 Läs mer på kommunens hemsida

 

 

 

23 februari 2015

 

Hög inbrottsrisk!

Just nu talas i alla medier om ovanligt många inbrott

Risken är ofta störst på dagen fram till c a kl 18

 

Håll som vanligt ögonen öppna, anteckna bilnummer

och iakttagelser.  Ring Polisen vid pågående inbrott.

 

Tänk också på att inbrottstjuvar oftast skyr belysning

som tänds. Larm och hundar är inte heller deras favoriter.

 

 

9 februari 2015

Grumligt vatten?

 

Flera stugägare hörde av sig i helgen sedan de upptäckt

att vattnet såg "grumligt ut". 

 

Styrelsen kontaktade Yngsjöstrands Vattenverk som berättade att man ökat luftningen av vattnet för att  reducera mängden Järn och Mangan i vattnet.

 

Luftningen gör att det bildas mikrobubblor av luft vilket
gör att vattnet ser grumligt ut. Kanske inte så tilltalande

men helt ofarligt. Vattnet klarnar om det står en stund.

 

Vattenverket har lovat att försöka åtgärda problemet idag

 

 

8 februari 2015

 

Buskörning eller olycka?

Någon gång torsdag-fredag (5-6/2) misslyckades någon att

ta svängen från Lillesjö väg in på Fågelvägen. Resultatet blev

nedkörd förbudsskylt, Informationstavla gatunamn och 30-skylt 

 

   

 

Har någon bevittnat händelsen? Kontakta då styrelsen via:

 

               styrelsen@yngsjostrand.se

 

En ledtråd är vitlackerade karossdelar som slitits loss.

 

 

6 januari 2015

 

32% har anmält intresse för fiber

 

En tredjedel av fastighetsägarna på Yngsjö Strand har anmält

intresse för bredband via fiber. Intresseanmälan har ökat sedan

priset sjunkit från 18.750:- till mer humana 12.900:-

 

Men det behövs större intresse innan C4Energi påbörjar någon

fiberinstallation. Är du intresserad?   - Anmäl dig här  -

 

Se hur intresset utvecklas på C4 Energis hemsida

 

26 november 2014

 

Vad händer i VA-frågan?

 

Fullständig stiltje verkar råda i VA-frågan för

Yngsjö Strand.  Vad händer?

 

Alla besvarade vi snällt de frågor som kommunens

konsult ställde angående fastigheternas nuvarande
VA-
anläggningar.

 

Men fortfarande saknar vi den återkoppling som

utlovade angående placering av pumpar m.m.

Styrelsen har därför tillskrivit kommunen och

frågat varför inget händer.  Styrelsens brev 

 

 

23 november 2014

 

Yngsjöhallen vinterstängd

 

Vår lokala affär har vinterstängt i hela 4 månader i år.

Något att beakta om man planerar fira Jul och Nyår i

Yngsjö.

 

 

28 oktober 2014

 

Inbrott i området!

 

Just som media rapporterar om risken för inbrott,

har vi drabbats av ett inbrott mitt i området!

 

Håll ögonen öppna - Det är inbrottssäsong!

 

Ring in iakttagelser till Polisen på 11414 eller

slå larm på 112 vid pågående inbrott

 

Delge gärna styrelsen dina iakttagelser också

på adress  styrelsen@yngsjostrand.se

 

Relevant information kan publiceras på hemsidan

 

6 oktober 2014

 

Mysteriet med VA-avgiften

Det verkar onekligen som om politiker och tjänste-

män i Kristianstads kommun inte har samma upp-

fattning i taxesättningen för VA-utbyggnaden.

 

Se artiklar i Kristianstadsbladet 2 okt och 6 okt

 

Nu är då politikerna dessutom missnöjda med konsult-

firman SWECO´s opartiska utredning av ärendet.

 

C4-teknik uppger,enligt Kristianstadsbladet, att

taxehöjningen skulle behövas  "för att finansiera

planerade och framtida utbyggnader."

 

Då undrar man ju stillsamt var själkostnadsprincipen

tog vägen ??  Den föreföll så viktig tidigare i VA-projektet.

 

 

3 september 2014

 

VA-installationen överklagad !

 

Tyvärr har nu Yngsjöstrands Vattenverk överklagat

ledningsdragningen i vägarna till Mark & Miljö-

domstolen. Detta kan fördröja projektet och därmed

även äventyra priset på våra VA-anslutningar.

 

Bl a kan kommunen inte skicka ut förfrågningsunderlag

för att handla upp projektet, eftersom man inte kan

vara säkra på när i tiden projektet skall genomföras.

 

Man kan tycka att vägarna är föreningens fråga,

men i detta hänseende är det markägaren, d v s

Yngsjöstrands Vattenverk som kan klaga.

 

Man har skickat in ett "tomt överklagande" och begärt

ytterligare tid för att komplettera överklagandet med

mer uppgifter. Ett tidsödande förfarande.

 

C4 Teknik har begärt s k "förtida tillträde" trots över-

klagandet, men har ej ännu erhållit något besked på

denna begäran.

 

 

9 augusti 2014

 

Protokoll från årsstämman

Är nu justerat och tillgängligt här samt alltid under

rubriken Årsstämma 2014 högst upp på sidan, liksom

presentation av styrelsemedlemmarna 2014.

 

 

 

20 juli 2014

 

Mätmast monteras på Taggen

 

 

Vid skapligt klart väder kan man se arbetena som pågår vid

den kommande vindraftsparken Taggen. Spana mot där du

brukar se Hanö fyr, men lite mer åt höger (mer mot söder)

 

 

18 juli 2014

Yngsjö Open i golf 4 augusti

 

                         Läs mer här

 

 

15 juli 2014

Bredband via fiber nu 12.900:-!

Med ett nytt koncept kan C4 Energi nu erbjuda bredband

till lägre pris. Med hjälp av ROT-avdrag kan priset t o m

bli ytterligare några 100-lappar billigare!

 

Men det krävs ett visst intresse innan man startar.

Anmäl ditt (inte bindande) intresse till C4 Energi ex vis

via länken "Bredband" här i vänsterspalten.

 

14 juli 2014

 

170 deltagare på årsstämman!

Det är ett glädjande stort (och växande) intresse för

föreningens verksamhet. Utsålt till sista plats!

 

                                 

 

 

  

Ordf Bo Hildingsson talar. I bakgrunden årsmötesledaren

Lars Kryger och sekreteraren Bengt Ring

 

Stämman gick på valberedningens förslag till styrelse det

kommande året.

 

VA-frågan intresserade många. Speciellt hotet att taxan

skall höjas igen. Styrelsen jobbar vidare med detta.

De politiska partiernas ståndpunkt kontrolleras.

 

Förslaget om gatubelysning i området gillades inte av stämman.

 

Bredbandsutbyggnaden kan dock bli av.

Priset har sjunkit!

 

Stämmoprotokollet kommer att publiceras efter justerat 

 

14 juli 2014

 

Död säl på stranden

En död säl spolades upp på stranden mitt för "Slottet"

Tydligen är detta inte ovanligt just nu.

Om man upptäcker ett uppspolat djur ska man ringa 

Kristianstads Kommun 044-135000 (helger 044-134444) 

 

1 juli 2014

 

Till årsstämman den 13 juli:

 

Dagordningen 

 

Verksamhetsberättelse 

 

Valberedningens förslag 

 

 

14 juni 2014

Styrelsen begär besked

Förslaget att höja VA-taxan ytterligare kommer

inte att fastställas förrän efter valet i höst.

Vem som regerar kommunen då, vet vi inte.

 

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

har därför tillskrivit de politiska partierna för att få

besked hur de ser på den föreslagna taxehöjningen.

 

                Läs brevet till politikerna här

 

 

14 juni 2014

Överklagad taxa avslagen

De fyra fastighetsägare som överklagat VA-taxans

utformning fick avslag i VA-nämnden.

 

Överklagan gällde huruvida VA-taxan skulle vara

beroende av tomtstorleken. De klagande ansåg

att taxan skulle vara lika för alla, men detta bi-

fölls alltså inte av VA-nämnden. Beslutet kan över-

klagas till Svea Hovrätt.

VA-taxan är beroende av tomtytan upp till 2200 m2

 

12 juni 2014

Informationen utlagd

Nu kan du läsa informationen från VA-mötena

på kommunens hemsida.  Klicka här 

 

Kommunens hemsida för Yngsjöstrand-etappen

är nu igång. Du når den via länken "VA-projektet"

som alltid finns i vänsterkolumnen här på sidan

 

11 juni 2014

 

VA-taxan i focus igen

Även på det andra informationsmötet om VA-utbyggnaden

kom VA-taxan att stå i focus. Fastighetsägarna är rejält

upprörda över planerna på ytterligare en höjning.  

 

 

9 juni 2014

 

Upprört på VA-mötet !

 

 Fullsatt!

 

Första mötet angående VA-utbyggnaden på Yngsjö Strand

avhölls på måndagskvällen på Furuboda kursgård. Det var

första mötet, för hälften av fastigheterna. Nästa möte nu på

onsdag 11 juni 18:00-20:00.

 

Kalla fakta förmedlades av C4 Tekniks informatör Henrik Wester.

Den riktiga kallduschen kom när VA-taxan förutses höjas från

125.000:- till  164.000:- (beräknat på tomt 2200 kvm = maxtaxa) 

Ett förslag som den nya majoriteten efter valet får ta ställning till.

 

Detta upprörde känslorna rejält på församlingen!

 

Det exakta priset vet ingen förrän vid inkopplingen, då det

fastställs. Man kan därmed inte heller betala i förskott.

 

Många synpunkter luftades, men flera av svaren var svävande.

Kommunen utlovade utförligare information på sin hemsida.

Vi länkar till denna info när den ligger ute.

 

Frågan ställdes om tidigare delprojekt längs kusten varit i

ekonomisk balans, eller varför skall vi betala mer nu ???

Vi väntar fortfarande på svaret!

 

Prisutvecklingen inom VA-bramchen har inte varit speciellt

hög de gångna 6 åren, enligt experter.

 

Ulf Persson (C) påpekade att detta är ett tjänstemannaförslag.

Han, liksom partikamraten Sven Nilsson är definitivt emot en

taxehöjning. Föreningens styrelse kommer att inbjuda samtliga

politiska partier att deklarera sin ställning i frågan.

 

Tidplanen verkar inte heller vara låst. Både Upphandling,

Entreprenör-val och Entreprenad-start skall hinnas med under

hösten. Projekteringen är ännu inte avslutad.

 

Närmast kan vi förvänta oss ett brev med individuella förslag

på utförandet på respektive tomt.

 

5 juni 2014

 

VA-information i Furuboda

 

Glöm inte kommunens information om VA-utbyggnaden

på Furuboda kursgård måndag 9/6 och onsdag 11/6 !

Se mer info nedan (från 22 maj)

 

26 maj 2014

 

Inbjudan till VA-info utskickad

Kristianstads Kommun har nu skickat ut inbjudan till alla

fastighetsägare på Yngsjö Strand. Du bör ha brevet i lådan

den närmaste dagarna.

 

Här kan du läsa brevet:   VA-infomöten Yngsjöstrand  

 

 

 

22 maj 2014

 

Kommunen VA-informerar!

Hur kommer VA-utbyggnaden att genomföras?

Nu är det dags för information i vårt område!

 

Kristianstads kommun informerar vid två

tillfällen i Aulan på Furuboda Kursgård:

 

Måndag 9 juni kl 18:00-20:00 främst för fastigheterna

i östra halvan av området, d v s mot havet

 

Onsdag 11 juni kl 18:00-20:00 främst för fastigheterna

i västra halvan av området, d v s mot Yngsjö by

 

Kolla på kartan vilket område ni tillhör!

 

 

18 maj  2014

 

Årsstämma söndagen 13 juli

Årets föreningsstämma hålles på Kastanjelund kl 10

 

17 maj 2014

Motioner till årsstämman

skall vara styrelsen tillhanda senast 31 maj.

Eposta till styrelsen:   styrelsen@yngsjostrand.se

 

Eller vanlig post: 

 

       Yngsjöstrands Samfällighetsförening

C/o Bengt Ring

       Gösvägen 2

       296 72 YNGSJÖ     

 

14 maj 2014

 

Informationsmöte om VA

 

I dagarna kommer alla fastighetsägare på Yngsjöstrand

att få en skriftlig inbjudan till informationsmöte om VA-

utbyggnaden med posten.  Mötet blir i vecka 24.

 

I skrivande stund är inte dag och plats känd, men det

kommer att framgå av inbjudan.

 

4 maj 2014

Vårstädning i strålande väder!

 

Glädjande stort intresse för vårstädardagen.

Över 70 personer tog chansen att lära känna

sina grannar samtidigt som området fick en

uppfräschning efter vinterns härjningar.

 

Arbetet fördelas