Home

          Yngsjöstrands Samfällighetsförening

                                          STYRELSE 2014

                                              ÅRSSTÄMMA 2014

                      Vädret                    Nederbörd idag                 Åska     

                        Maila synpunkter, förslag och ideer till styrelsen på adressen:

                                                   styrelsen@yngsjostrand.se       

         

     Yngsjöhallen vinterstängd    

           Info     Stängd 17/11 - 15/3  Öppnar 16/3 2015    Info

INFORMATION

 - - - - - - 

  - - - - -       

 BRA TIPS I TRAKTEN

  - - - - -

      ---

NYHETSTIPSA OSS    

info@yngsjostrand.se         ----

Kustplan m.m.     

"Det växer längs kusten"       ( Kustplanen )

( Remissvar ) 

"Fördel Yngsjö"   ( Yngsjövisionen )

  *  *  *  *

       - -

DIGITAL-TV

Det gamla analoga TV-nätet är stängt. Det digitala har tagit över helt.   Vad innebär det i Yngsjö?

Har du mycket störningar i bilden? Har du en gammal antenn? Byt den!

Viktigt är också att byta kabeln. Gamla kablar dämpar signalen mycket.

Bor du inne bland träd är det bäst med en s.k. gallerantenn, eller "flugsmälla".  Dom påverkas minst av trädens rörelser.

Beroende på hur du bor (hindrande skog ex vis) kan det var lämpligt att rikta antennen antingen mot Hörby eller Karlshamn. Men kanalutbudet kan påverkas lite.  T ex sänder Sydnytt ibland Blekingenyheter

Vi kan också berätta att det finns  danska digitala kanaler  som sänds från Bornholm.  Det är DR1,  DR2,  och danska TV2

Men det hänger på antennen!! 

         *****

9 februari 2015

Grumligt vatten?

Flera stugägare hörde av sig i helgen sedan de upptäckt

att vattnet såg "grumligt ut". 

Styrelsen kontaktade Yngsjöstrands Vattenverk som berättade att man ökat luftningen av vattnet för att  reducera mängden Järn och Mangan i vattnet.

Luftningen gör att det bildas mikrobubblor av luft vilket

gör att vattnet ser grumligt ut. Kanske inte så tilltalande

men helt ofarligt. Vattnet klarnar om det står en stund.

Vattenverket har lovat att försöka åtgärda problemet idag

8 februari 2015

Buskörning eller olycka?

Någon gång torsdag-fredag (5-6/2) misslyckades någon att

ta svängen från Lillesjö väg in på Fågelvägen. Resultatet blev

nedkörd förbudsskylt, Informationstavla gatunamn och 30-skylt 

Har någon bevittnat händelsen? Kontakta då styrelsen via:

               styrelsen@yngsjostrand.se

En ledtråd är vitlackerade karossdelar som slitits loss.

6 januari 2015

32% har anmält intresse för fiber

En tredjedel av fastighetsägarna på Yngsjö Strand har anmält

intresse för bredband via fiber. Intresseanmälan har ökat sedan

priset sjunkit från 18.750:- till mer humana 12.900:-

Men det behövs större intresse innan C4Energi påbörjar någon

fiberinstallation. Är du intresserad?   - Anmäl dig här  -

Se hur intresset utvecklas på C4 Energis hemsida

26 november 2014

Vad händer i VA-frågan?

Fullständig stiltje verkar råda i VA-frågan för

Yngsjö Strand.  Vad händer?

Alla besvarade vi snällt de frågor som kommunens

konsult ställde angående fastigheternas nuvarande

VA-anläggningar.

Men fortfarande saknar vi den återkoppling som

utlovade angående placering av pumpar m.m.

Styrelsen har därför tillskrivit kommunen och

frågat varför inget händer.  Styrelsens brev 

23 november 2014

Yngsjöhallen vinterstängd

Vår lokala affär har vinterstängt i hela 4 månader i år.

Något att beakta om man planerar fira Jul och Nyår i

Yngsjö.

28 oktober 2014

Inbrott i området!

Just som media rapporterar om risken för inbrott,

har vi drabbats av ett inbrott mitt i området!

Håll ögonen öppna - Det är inbrottssäsong!

Ring in iakttagelser till Polisen på 11414 eller

slå larm på 112 vid pågående inbrott

Delge gärna styrelsen dina iakttagelser också

på adress  styrelsen@yngsjostrand.se

Relevant information kan publiceras på hemsidan

6 oktober 2014

Mysteriet med VA-avgiften

Det verkar onekligen som om politiker och tjänste-

män i Kristianstads kommun inte har samma upp-

fattning i taxesättningen för VA-utbyggnaden.

Se artiklar i Kristianstadsbladet 2 okt och 6 okt

Nu är då politikerna dessutom missnöjda med konsult-

firman SWECO´s opartiska utredning av ärendet.

C4-teknik uppger,enligt Kristianstadsbladet, att

taxehöjningen skulle behövas  "för att finansiera

planerade och framtida utbyggnader."

Då undrar man ju stillsamt var själkostnadsprincipen

tog vägen ??  Den föreföll så viktig tidigare i VA-projektet.

3 september 2014

VA-installationen överklagad !

Tyvärr har nu Yngsjöstrands Vattenverk överklagat

ledningsdragningen i vägarna till Mark & Miljö-

domstolen. Detta kan fördröja projektet och därmed

även äventyra priset på våra VA-anslutningar.

Bl a kan kommunen inte skicka ut förfrågningsunderlag

för att handla upp projektet, eftersom man inte kan

vara säkra på när i tiden projektet skall genomföras.

Man kan tycka att vägarna är föreningens fråga,

men i detta hänseende är det markägaren, d v s

Yngsjöstrands Vattenverk som kan klaga.

Man har skickat in ett "tomt överklagande" och begärt

ytterligare tid för att komplettera överklagandet med

mer uppgifter. Ett tidsödande förfarande.

C4 Teknik har begärt s k "förtida tillträde" trots över-

klagandet, men har ej ännu erhållit något besked på

denna begäran.

9 augusti 2014

Protokoll från årsstämman

Är nu justerat och tillgängligt här samt alltid under

rubriken Årsstämma 2014 högst upp på sidan, liksom

presentation av styrelsemedlemmarna 2014.

20 juli 2014

Mätmast monteras på Taggen

Vid skapligt klart väder kan man se arbetena som pågår vid

den kommande vindraftsparken Taggen. Spana mot där du

brukar se Hanö fyr, men lite mer åt höger (mer mot söder)

18 juli 2014

Yngsjö Open i golf 4 augusti

                         Läs mer här

15 juli 2014

Bredband via fiber nu 12.900:-!

Med ett nytt koncept kan C4 Energi nu erbjuda bredband

till lägre pris. Med hjälp av ROT-avdrag kan priset t o m

bli ytterligare några 100-lappar billigare!

Men det krävs ett visst intresse innan man startar.

Anmäl ditt (inte bindande) intresse till C4 Energi ex vis

via länken "Bredband" här i vänsterspalten.

14 juli 2014

170 deltagare på årsstämman!

Det är ett glädjande stort (och växande) intresse för

föreningens verksamhet. Utsålt till sista plats!

Ordf Bo Hildingsson talar. I bakgrunden årsmötesledaren

Lars Kryger och sekreteraren Bengt Ring

Stämman gick på valberedningens förslag till styrelse det

kommande året.

VA-frågan intresserade många. Speciellt hotet att taxan

skall höjas igen. Styrelsen jobbar vidare med detta.

De politiska partiernas ståndpunkt kontrolleras.

Förslaget om gatubelysning i området gillades inte av stämman.

Bredbandsutbyggnaden kan dock bli av.

Priset har sjunkit!

Stämmoprotokollet kommer att publiceras efter justerat 

14 juli 2014

Död säl på stranden

En död säl spolades upp på stranden mitt för "Slottet"

Tydligen är detta inte ovanligt just nu.

Om man upptäcker ett uppspolat djur ska man ringa 

Kristianstads Kommun 044-135000 (helger 044-134444) 

1 juli 2014

Till årsstämman den 13 juli:

14 juni 2014

Styrelsen begär besked

Förslaget att höja VA-taxan ytterligare kommer

inte att fastställas förrän efter valet i höst.

Vem som regerar kommunen då, vet vi inte.

Styrelsen för Yngsjöstrands Samfällighetsförening

har därför tillskrivit de politiska partierna för att få

besked hur de ser på den föreslagna taxehöjningen.

                Läs brevet till politikerna här

14 juni 2014

Överklagad taxa avslagen

De fyra fastighetsägare som överklagat VA-taxans

utformning fick avslag i VA-nämnden.

Överklagan gällde huruvida VA-taxan skulle vara

beroende av tomtstorleken. De klagande ansåg

att taxan skulle vara lika för alla, men detta bi-

fölls alltså inte av VA-nämnden. Beslutet kan över-

klagas till Svea Hovrätt.

VA-taxan är beroende av tomtytan upp till 2200 m2

12 juni 2014

Informationen utlagd

Nu kan du läsa informationen från VA-mötena

på kommunens hemsida.  Klicka här 

Kommunens hemsida för Yngsjöstrand-etappen

är nu igång. Du når den via länken "VA-projektet"

som alltid finns i vänsterkolumnen här på sidan

11 juni 2014

VA-taxan i focus igen

Även på det andra informationsmötet om VA-utbyggnaden

kom VA-taxan att stå i focus. Fastighetsägarna är rejält

upprörda över planerna på ytterligare en höjning.  

9 juni 2014

Upprört på VA-mötet !

 Fullsatt!

Första mötet angående VA-utbyggnaden på Yngsjö Strand

avhölls på måndagskvällen på Furuboda kursgård. Det var

första mötet, för hälften av fastigheterna. Nästa möte nu på

onsdag 11 juni 18:00-20:00.

Kalla fakta förmedlades av C4 Tekniks informatör Henrik Wester.

Den riktiga kallduschen kom när VA-taxan förutses höjas från

125.000:- till  164.000:- (beräknat på tomt 2200 kvm = maxtaxa) 

Ett förslag som den nya majoriteten efter valet får ta ställning till.

Detta upprörde känslorna rejält på församlingen!

Det exakta priset vet ingen förrän vid inkopplingen, då det

fastställs. Man kan därmed inte heller betala i förskott.

Många synpunkter luftades, men flera av svaren var svävande.

Kommunen utlovade utförligare information på sin hemsida.

Vi länkar till denna info när den ligger ute.

Frågan ställdes om tidigare delprojekt längs kusten varit i

ekonomisk balans, eller varför skall vi betala mer nu ???

Vi väntar fortfarande på svaret!

Prisutvecklingen inom VA-bramchen har inte varit speciellt

hög de gångna 6 åren, enligt experter.

Ulf Persson (C) påpekade att detta är ett tjänstemannaförslag.

Han, liksom partikamraten Sven Nilsson är definitivt emot en

taxehöjning. Föreningens styrelse kommer att inbjuda samtliga

politiska partier att deklarera sin ställning i frågan.

Tidplanen verkar inte heller vara låst. Både Upphandling,

Entreprenör-val och Entreprenad-start skall hinnas med under

hösten. Projekteringen är ännu inte avslutad.

Närmast kan vi förvänta oss ett brev med individuella förslag

på utförandet på respektive tomt.

5 juni 2014

VA-information i Furuboda

Glöm inte kommunens information om VA-utbyggnaden

på Furuboda kursgård måndag 9/6 och onsdag 11/6 !

Se mer info nedan (från 22 maj)

26 maj 2014

Inbjudan till VA-info utskickad

Kristianstads Kommun har nu skickat ut inbjudan till alla

fastighetsägare på Yngsjö Strand. Du bör ha brevet i lådan

den närmaste dagarna.

Här kan du läsa brevet:   VA-infomöten Yngsjöstrand  

22 maj 2014

Kommunen VA-informerar!

Hur kommer VA-utbyggnaden att genomföras?

Nu är det dags för information i vårt område!

Kristianstads kommun informerar vid två

tillfällen i Aulan på Furuboda Kursgård:

Måndag 9 juni kl 18:00-20:00 främst för fastigheterna

i östra halvan av området, d v s mot havet

Onsdag 11 juni kl 18:00-20:00 främst för fastigheterna

i västra halvan av området, d v s mot Yngsjö by

Kolla på kartan vilket område ni tillhör!

18 maj  2014

Årsstämma söndagen 13 juli

Årets föreningsstämma hålles på Kastanjelund kl 10

17 maj 2014

Motioner till årsstämman

skall vara styrelsen tillhanda senast 31 maj.

Eposta till styrelsen:   styrelsen@yngsjostrand.se

Eller vanlig post: 

       Yngsjöstrands Samfällighetsförening

C/o Bengt Ring

       Gösvägen 2

       296 72 YNGSJÖ     

14 maj 2014

Informationsmöte om VA

I dagarna kommer alla fastighetsägare på Yngsjöstrand

att få en skriftlig inbjudan till informationsmöte om VA-

utbyggnaden med posten.  Mötet blir i vecka 24.

I skrivande stund är inte dag och plats känd, men det

kommer att framgå av inbjudan.

4 maj 2014

Vårstädning i strålande väder!

Glädjande stort intresse för vårstädardagen.

Över 70 personer tog chansen att lära känna

sina grannar samtidigt som området fick en

uppfräschning efter vinterns härjningar.

Arbetet fördelas

                 Belöning och mingel vid grillen!

13 april 2014

        VÅRSTÄDARDAG!

Du missar väl inte årets möjlighet att under trevliga

former lära känna både området och nya grannarna !?

Förra året blev det deltagarrekord - Låt oss slå det!

Vi samlas lördagen den 3 maj kl 09:00 i korsningen

Rönnows väg -  Ålvägen för att gemensamt under

ett par timmar städa undan spåren av vintern efter

vars och ens förmåga. Inget jättetungt arbete.

Sen avslutar vi med korvgrillning och mingel!

Anmäl senast 30/4 att du kommer så vi vet hur

mycket korv det går åt.  Ring Bengt 044-232950

eller mailsvara på  jagkommer@yngsjostrand.se  

11 april 2014

Affären vandaliserad

Under veckan som gick krossades en fönsterruta

på affären. Häromåret var det någon som eldade

mot väggen på affären. Nu är det dags att vi får

upp ögonen för dessa intelligensbefriade varelser

som inte tycks uppskatta att vi har en affär här.

Håll ögonen öppna när du passerar affären på

kvällar eller nätter.

Om det är någon som sett eller hört något bör

ni kontakta affären eller polisen.

Man ringer 11414 till polisen när det inte är akut.

Annars är det 112 som gäller.

9 mars 2014

Läget för VA-utbyggnaden

Projekteringen beräknas klar om en månad.

Upphandling under sommaren och byggstart

till hösten. Sannolikt kommer arbetet att pågå

hela  hösten i år samt våren 2015, och efter ett

sommaruppehåll färdigställs VA-anläggningen 

sedan hösten 2015.  Därefter asfaltering.

8 mars 2014

Gatubelysning?

Styrelsen har undersökt möjligheterna att

få gatubelysning i området. Sannolikt utgår

inga bidrag från kommunen, men om vi själva

vill bekosta anläggningen borde det samordnas

med stundande VA-grävningen. Frågan kommer

upp på årsstämman i juli.

7 mars 2014

Tre års skogsvård

2011 fick föreningen ansvaret för skötseln av

grönområdena. Årligen inventerar och karterar

styrelsen området och vidtar nödvändiga åtgärder.

2012 avverkades och bortforslades 34 träd som

framförallt utgjorde fara för allmänheten.

2013 togs 37 träd bort av samma anledning och

i år står 30 träd på åtgärdslistan.

27 januari  2014

Yngsjöhallen öppen igen!

Normala vinter-öppet-tider gäller igen. Se ovan

Vi hälsar vår flitiga handlarfamilj välkommen

tillbaka efter sin vinterledighet.

Och bäst av allt....

De berömda egentillverkade SEMLORNA finns

nu att köpa i affären!

12 januari 2014 

Inbrott  -  Vaksamhet!

Kring Trettonhelgen drabbades ett par

fastigheter vid Papegojvägen av inbrott.

Vi uppmanar till vaksamhet!

Notera tidpunkt, bilnummer och andra

detaljer om du ser något misstänkt.

Dokumentera med kamera om du kan.

11 januari 2014

Havet tar...      (5 jan) 

Men ger också tillbaka (9 jan)

6 januari 2014

"Stranden som försvann"

Många satte kanske morgonkaffet i halsen

när de slog upp Kristianstadsbladet i fredags (3 jan).

Frontsidan pryddes av en bild på en bortspolad

sandstrand och texten "Stranden som bara försvann".

Visst, det såg förfärligt ut när havet ätit sig ända

upp i "habaren", men detta är inget ovanligt.

Det kan bli så efter höst- och vinterstormar ibland,

men oftast är stranden tillbaka inom någon vecka.

Vid en kontroll i helgen visade det sig att stranden

från Ålvägen och söderut,c a 1 km, var väldigt smal,

medan den närmast norrut var närmast ovanligt bred.

Även vid Yngsjö Havsbad förekom smal strand.

30 december 2013

VA-taxan fick godkänt

Högsta förvaltningsdomstolen lämnade inte

prövningstillstånd. Därmed fick Kristianstads

Kommun rätt mot de fastighetsägare som

överklagat VA-taxans koppling till tomtstorlek.

Bara en del av taxan styrs av tomtstorlek.

VA-nämnden skall pröva samma fråga, men har

inväntat Högsta förvaltningsdomstolens utslag,

som nu alltså kommit.

               -----

Yngsjöhallen vinterstängd

                                 Öppnar åter 27 januari

14 november 2013

En halv seger i VA-frågan!

Förslaget att höja anläggningsavgiften för VA med

28% kritiserades först av politikern Sven Nilsson (C)

Samfällighetsföreningen framförde också kritik,

i både Kristianstadsbladet och i P4 Radio Kristianstad.

Nu har den "regerande femklövern" enats om att

frågan behöver belysas ytterligare före beslut. 

Även Heléne Fritzon (s) instämmer i Sven Nilssons

kritik.

Kommunalrådet Pierre Månsson ger oss hopp om att

slippa höjning när han säger:

"En trolig konsekvens av att vi nu återremitterar ärendet

är att de i Yngsjö som nu är oroliga för att drabbas av

höjningen av taxan kan sluta att vara det.

13 november  2013

Medverkan i VA-projekteringen

Föreningen har ett gammalt löfte från Kristianstads

kommun att få delta i projekteringen av nya VA-nätet.

Detta har föreningen påmint om i dagarna.

Vi är naturligtvis intresserade av var ledningarna ska

förläggas och vilka konsekvenser detta får på vägarna.

11 november 2013

Detaljplanen ändras inte i förtid,

svarar Kristianstads kommun på styrelsens fråga om att

tidigarelägga utökade byggrätter. Nuvarande detaljplan

med byggrätt 70 + 30 kvm gäller fram till 2016-02-15 ,

därefter gäller 140 + 40 kvm.

Samtidigt upplyser Byggnadsnämndens ordförande om

att smärre tillbyggnader eventuellt  kan medges redan nu.

                   - Läs hela brevsvaret här- 

4 november 2013

Jordfelsbrytare?

Har du installerat jordfelsbrytare i fritidshuset?

Tänk på att ett mindre elfel kan utlösa jordfelsbrytaren

och därmed blir kanske hela huset utan ström och värme.

Genom att låta dela upp elanläggningen på flera jordfels-

brytare kan du t ex säkra uppvärmningen. En brytare för

alla uttag utomhus t ex, kan vara smart.

Tala med din elektriker!

3 november 2013

Har du stängt av vattnet?

Förra vintern drabbades några fastighetsägare

av frusna ledningar vilket ledde till vattenskador

Har du kanske köpt huset nyligen?

Tog du reda på hur man stänger av vattnet

och tappar ur systemet i ditt hus?

31 oktober   2013

Simone skonade oss!

Det befarat tuffa ovädret drog förbi med buller och bång

men på Yngsjöstrand blev skadorna minimala.

Våra spejare har noterat en del brutna talltoppar och massor

av smågrenar som fallit ner.  Men endast enstaka träd har 

givit efter, och inga hus är skadade bortsett från en vedbod

som fick en tall över sig. 

20 oktober 2013

VA-taxan i media

Både Kristianstadsbladet och P4 Kristianstad

uppmärksammade att vi kommit i kläm i den

komplicerade frågan om anläggningsavgiften

16 oktober 2013

  VA-taxan höjs igen?

Plötsligt är frågan om VA-taxan aktuell igen.

Det råder oenighet inom politiken till förslaget som skulle

leda till ytterligare 28% höjning av VA-anläggningsavgiften.

                            Om VA-taxan i Kristianstadsbladet

Det känns minst sagt orättvist om taxan höjs just

som VA-utbyggnaden skall genomföras i det sista

området längs kusten - Yngsjöstrand.

Gillar du inte förslaget? Kontakta din politiker!

 (Naturligtvis agerar styrelsen också i frågan)

14 oktober 2013

Vägbulorna snällare!

Enligt beslut på årsstämman har styrelsen genom vägansvarige

Rolf Olssons försorg "slätat till" farthindren något.  Lite asfalt

mjukar till kanten så att det inte skakar så i bilen.

Bara positiva omdömen har hörts så här långt. 

Men fortfarande gäller max 30 km/tim inom området!!! 

14 september 2013

Styrelsen tillskriver kommunen

På medlemmars önskemål tillskriver styrelsen kommunen

och vädjar om tidigareläggning av utökade byggrätter till

140 + 40 kvm. Detta får annars genomslag först när detalj-

planen ändras 2016.  För närvarande gäller 70 + 30 kvm

I brevet understryker styrelsen samtidigt att föreningen är

emot ytterligare exploateringar av mark i området.

                                Läs brevet här 

13 september 2013

Yngsjöhallen stängd några dagar

Vår flitige lokale handlare behöver lite kortsemester och

håller därför stängt från lör 14/9 men öppnar redan på

onsdag 18/9 igen. Annars har affären "vinteröppettider"

dvs  Mån-fre  9-18 och lör 9-14

25 juli 2013

Protokoll från årsstämman

är nu justerat och kan läsas här. Protokoll