Datum 2014-11-25

 

Till : Ordförande Tekniska Nämnden, Kristianstad Kommun

 

Ärende: VA Utbyggnaden i Yngsjö Strand

 

Anledningen till detta brev är den oro som vi fastighetsägare känner i Yngsjö Strands
Samfällighetsförening ( YSSF )  angående förseningen av VA- projektet i vårt område.

Enligt er hemsida angående projektet står det att projektet skall påbörjas under hösten
2014  men att ledningsrätten har överklagats av Yngsjö Strands Vattenverk.

Vi är naturligtvis intresserade att få veta vad kommunen gör för att skynda på processen.
Pågår det en diskussion med Yngsjö Strands Vattenverk, är projekteringen färdig och
varför har inte upphandling av entreprenör gjorts?

Flera fastighetsägare har påbörjat renoveringsarbete av toaletter och badrum och är nu
frågande om vad som händer.   C4Teknik har utlovat information om var pumparna skall
placeras på respektive tomt och vi undrar varför har inte detta meddelats fastighetsägarna
så vi kan planera ledningsdragningen på våra tomter?

Det vore tacksamt om vi kan få svar på ovanstående frågor samt att kommunen kan
hålla oss uppdaterade om vad som händer.

Med Vänliga Hälsningar

Bo Hildingsson

Ordförande Yngsjö Strands Samfällighetsförening

c/o Yngsjö Strands Samfällighetsförening
Gösvägen 2
29672 Yngsjö

e-post:   styrelsen@yngsjostrand.se