Yngsjöstrands Samfällighetsförening 

    

                                               Styrelse 2014

 

                                       styrelsen@yngsjostrand.se

 

  

                                  Ordförande                           Sekreterare                               Kassör

                                                          

                               Bo Hildingsson                         Bengt Ring                         

                               Fågelungevägen 6                       Gösvägen 2                                          

 

                          

                               Vice Ordförande                      Vägansvarig

                                              

                                Peter Löfqvist                          Rolf Olsson  

                                 Mörtvägen 2                          Braxenvägen 31

 

                                                     

                                 Ersättare

 

                                

     Christina Håhus                      Errol Wiberg                        Peter Andersson

         Ålvägen 42                             Gäddvägen 5                           Fågelvägen 29